ผ้าตัดชุดโรงงาน

ผ้าที่ใช้ตัดชุดยูนิฟอร์มโรงงาน จะเป็นผ้าที่มีความทนทาน ซักรีดง่าย
และที่สำคัญคือ ราคาไม่แพงเกินไป ส่วนมากก็จะเป็น ผ้าคอมบ์
ผ้าโทเร , ผ้าเสิท ,ผ้าเวสปอยท์ หรือผ้าดีวาย ซึ่งผ้าแต่ละชนิดก็เหมาะ
กับการทำงานที่แตกต่างกันไปเช่น

ผ้าค้อมบทวิว คุณภาพปานกลางจะเหมาะกับงานทั่วไป
ผ้าโทเร มีหลายชนิดคุณภาพปานกลางจะเหมาะกับงานทั่วไป
ผ้าเสิท์ เนื้อหนาคุณภาพดีจะเหมาะกับงานที่ต้องมีการเสียดสีหรืองานที่มีปะกายไฟ
ผ้าเวสปอยท์ เป็นผ้าค้อตต้อนเนื้อหนาจะเหมาะกับงานที่ต้องมีการเสียดสีหรืองานที่มีปะกายไฟ
ผ้าดีวาย เป็นผ้าโพลีจะเหมาะกับงานที่อาจมีการเลอะน้ำมันเพราะจะซักล้างได้ง่าย