ร้านตัดผ้าบอดี้โก๋ หน้าค่ายเม็งรายมหาราช
ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์ : 0-5377-3717
มือถือ : 085-6150404
E-mail : bodygotailor@hotmail.com

หรือ แอดมาที่ ID = @bodygotailor